Tăng giá nước sạch 19% tại Hà Nội từ ngày 1/10

Từ ngày 1/10/2015, giá nước dùng trong sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội được điều chỉnh lên 5.973 đồng/m3 (giá này chưa bao gồm thuế và phí). Đây là lần điều chỉnh thứ 3 theo lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Mức giá được điều chỉnh cụ thể như sau: giá nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là 5.973 đồng/m3 (đối với 10m3 đầu tiên). Từ 10 – 20m3 sẽ là 7.052 đồng/m3. Từ 20 – 30m3 là 8.669 đồng/m3. Từ 30m3 trở lên, mức giá sẽ là 15.929 đồng/m3. Mức giá đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng là 9.955 đồng/m3. Đơn vị sản xuất vật chất là 11.615 đồng/m3. Đơn vị kinh doanh ngành dịch vụ là 22.068 đồng/m3.Tăng giá nước sạch

Tin liên quan : Miền trung thủy điện gồng mình chống hạn

Giá nước trên được tính toán trên cơ sở các yếu tố thay đổi chi phí sản xuất kinh doanh thực tế đảm bảo giá nước được tính trên nguyên tắc tính đúng tính đủ. Một số chi phí sản xuất kinh doanh tăng do sự thay đổi cơ chế chính sách của Nhà nước hoặc theo lộ trình biến động của thị trường, cụ thể: Phí bảo vệ môi trường tăng 6 lần; Chi phí điện từ 2010-2015 tăng bình quân 10%/năm; Chi phí tiền lương từ 2009-2015 tăng bình quân 30%/năm; Chi phí khấu hao để phát triển mở rộng mạng lưới; Chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng theo giá thị trường từ năm 2015 tăng 15%…

Theo Công ty nước sạch Hà Nội, việc điều chỉnh giá nước lần này sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các công ty cấp nước chủ động trong kinh doanh, chủ động vay vốn để phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước cũng như thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Nghị định 117/2007/NĐ-CP và Nghị định 124/2012/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm lợi ích cho khách hàng sử dụng nước được miễn phí tiền lắp đặt đoạn đấu nối và đồng hồ đo nước vào nhà, được sửa chữa thay thế miễn phí khi đồng hồ đo nước hỏng, không chính xác.

Theo kế hoạch, Công ty nước sạch Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% dân số nội thành và 41,68% dân số ngoại thành được sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn cấp nước 121l/người/ngày. Tổng sản lượng nước toàn Công ty đạt 600.000 m3/ngày đêm năm 2014 sẽ tăng 640.000 m3/ngđ vào mùa hè năm 2016 (nâng công suất Nhà máy nước Bắc Thăng Long tăng lên thêm 30.000 m3/ngày đêm – dự kiến tháng 4/2016 hoàn thành và đầu tư cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các giếng nước ngầm bị suy thoái, khoan mới và khoan thay thế bổ sung các giếng không còn sử dụng được để tăng công suất thêm 10.000 m3/ngày đêm).

Ngoài ra, công ty cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án chống thất thoát thất thu nước sạch để tăng cường mức độ dịch vụ cấp nước trên địa bàn của TP Hà Nội. Song song với đó, để giảm tải việc sử dụng nước ngầm, chuyển dần sang sử dụng nước mặt theo quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030, Công ty nước sạch Hà Nội đã góp vốn thành lập Công ty CP nước mặt sông Hồng để triển khai thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng công suất 300.000 m3/ngày đêm (giai đoạnI). Ngày 1/9/2015, Công ty NSHN đã đã bàn giao xong hồ sơ Tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Hồng tỷ lệ 1/500 (giai đoạn I – công suất 300.000 m3/ngđ cho Công ty CP nước mặt sông Hồng.

Nguồn : hanoimoi.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *