Tin Tức

Kinh nghiệm đi dây điện trong ống gen

Kinh nghiệm đi dây điện trong ống gen

Đi dây điện trong ống gen là sử dụng ống nhựa dùng để luồn dây điện Trong đó dây điện âm (ngầm) trong công trình hoặc đặt nổi trên bề mặt l...